اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

لاله لاله

نویسه گردانی: LALH LALH
لاله لاله . [ ل َ ل َ / ل ِ ل ِ ] (ق مرکب ) گل گل . (آنندراج ) :
خون لاله لاله می چکد از رنگ آل تو
گلگونه ٔ هم اند جلال و جمال تو.

صائب (از آنندراج ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۹ ثانیه
لاله ٔ دلسوخته .[ ل َ / ل ِ ی ِ دِ ت َ / ت ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شقایق النعمان . انومیان . ۞
لاله ٔ پیکانی . [ ل َ / ل ِ ی ِ پ َ / پ ِ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) نوعی لاله . گل پیکانی . (آنندراج ) : میخورد بسکه بدل بی رخ او باد و بهار [ کذ...
لاله ٔ چوغاسی . [ ل َ / ل ِ ی ِ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قسمی از لاله که سیاه میباشد. لاله ٔ عباسی . لاله ٔ مقراضی . (آنندراج ) : آنکه خال سیاه...
لاله ٔ داغدار. [ ل َ/ ل ِ ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شقایق . نوعی لاله . لاله ٔ دلسوخته . انومیان . ۞
لاله ٔ دختری . [ ل َ / ل ِ ی ِ دُ ت َ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) شقائق النعمان . (ریاض الادویه ). آذرگون . رجوع به آذرگون شود. نوعی از لاله است که...
لاله ٔ خودروی . [ ل َ / ل ِ ی ِ خوَدْ / خُدْ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شقایق .
لاله ٔ سرنگون . [ ل َ / ل ِ ی ِ س َ ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نباتی است معروف که در باغچه ها غرس کنند. (آنندراج ). اسم فارسی نباتی است م...
لاله محله گفشه . [ ل ِ م َ ح َل ْ ل ِ گ َ ش ِ ] (اِخ ) نام دهی جزء دهستان حومه بخش لشت نشاء شهرستان رشت . واقع در 35 هزارگزی جنوب باختری ل...
لاله فشان کردن . [ ل َ / ل ِ ف ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) افشاندن لاله : از دامن که تا به درِ شهر بساطی از سبزه بگسترد و بر او لاله فشان کرد.سعدی ...
لاله کاشتن و بنفشه درودن . [ ل َ /ل ِ ت َ وَ ب َ ن َ ش َ / ش ِ دُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه ازروشن کردن زغال به آتش است . (آنندراج ) : به باغ ...
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۴ ۴ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.