اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ماک -ماهون

نویسه گردانی: MAK MAHWN
ماک -ماهون . [ هَُ ] (اِخ ) ۞ (پاتریس کنت دو) دوک ماژانتا و مارشال فرانسوی که در سولی ۞ متولد شد (1808-1893م .) و در جنگهای کریمه با تصرف مالاکوف و در ایتالیا در فتح ماژانتا لیاقت خود را آشکارا ساخت . در سالهای 1864-1870 فرمانروای کل الجزایر بود. در سال 1873 ریاست جمهوری فرانسه را پذیرفت ولی در سال 1879 استعفا کرد. (از لاروس ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.