اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مأکول

نویسه گردانی: MAKWL
مأکول . [ م َءْ ] (ع ص ) خورده شده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (غیاث ) (از اقرب الموارد) : فجعلهم کعصف مأکول . (قرآن 5/105).
جمله عالم آکل و مأکول دان
باقیان را قاتل و مقتول دان .

مولوی .


زانکه تو هم لقمه ای هم لقمه خوار
آکل و مأکولی ای جان هوش دار.

مولوی .


نی شارب و مشروب نه گویای حدیثند
نی آکل و مأکول نه محتاج طعامند.

خواجوی کرمانی (از گنج سخن ج 2 ص 207).


تمام آکل و مأکول گشت مردم و خاک
که خورد هریک از این هر دو نیم از آن دگر.

داوری شیرازی .


- غیرمأکول اللحم ؛ حرام گوشت : مرغان شکاری از طیور، غیرمأکول اللحمند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- مأکول اللحم ؛ حلال گوشت . پاکیزه گوشت . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- امثال :
دنیا آکل و مأکول است . نظیر: دنیا میدان جنگ است . (امثال و حکم ج 3 ص 828).
|| پوسیده (در دندان ). ضرس مأکول ؛ دندان پوسیده . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مأکولة شود. || هرچیز خوردنی و قابل خوردن . طعام . خوراک . (ناظم الاطباء). خوردنی و آن چیز که خورده شود. (غیاث ) (از اقرب الموارد). درخور خوردن . خورد.خوراک . خوردنی ۞ . مقابل غیرمأکول . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
در آن بساط که منظور میزبان باشد
شکم پرست کند التفات بر مأکول .

سعدی .


|| (اِ) خواربار : خواربار یعنی مأکول این شهر از شهرها و ولایتها برند. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 121). || رعیت . (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).رعیت . مقابل آکل به معنی پادشاه . || شکار. (ناظم الاطباء).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۸ ثانیه
ماکول . (ص ) گلوبنده و مردی قوی اندام و کارکن باشد. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 316). به معنی شکم خواره و پرخور هم آمده است . (برهان ) (از نا...
طین مأکول . [ ن ِ م َءْ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گِلی که بعضی از آدمیان او را بخورند او را به تازی طین مأکول گویند. خاصیت او آنست که م...
مأکول (مَ) [ ع . ] 1 - (اِمف .) خورده شده . 2 - (ص .) قابل خوردن . 3 - خوشمزه ، لذیذ. فرهنگ فارسی معین. //////////////////////////////////////////////...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.