اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مبحث

نویسه گردانی: MBḤṮ
مبحث .[ م َ ح َ ] (ع اِ) به معنی بحث است . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بحث . جستجو. جستار. ج ، مباحث . (فرهنگ فارسی معین ). بحث و کاوش و تفتیش . (ناظم الاطباء). بحث . ج ،مباحث . (اقرب الموارد). || جای بحث . ج ، مباحث . (منتهی الارب ) (آنندراج ). جای بحث و محل بحث . ج ، مباحث . جای بحث و تفتیش . (ناظم الاطباء). و رجوع به «مباحث » شود. || آنچه در مناظره به نفی واثبات در آن توجه کنند. (از تعریفات جرجانی ). || جای تحصیل . (ناظم الاطباء). || فرشیم . فصل . (ناظم الاطباء). باب و فصل . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || رساله و کتاب . (ناظم الاطباء). کتاب . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || مباحثه و مناظره و بحث و قضیه . (ناظم الاطباء).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۲ ثانیه
خلط مبحث کردن . [ خ َ طِ م َ ح َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کلامی را بقصد مشاغبه یا سفسطه با کلام دیگر همراه کردن و یکی را جای دیگری نشاندن . (یادد...
مبهص . [ م ُ هَِ ] (ع ص ) منعکننده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.