اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مریم صفت

نویسه گردانی: MRYM ṢFT
مریم صفت . [ م َرْ ی َ ص ِ ف َ ] (ص مرکب ) متصف به صفت مریم به معنی آبستنی با دوشیزگی و پاکی و عفت :
خیک است شش پستان زنی رومی دلی زنگی تنی
مریم صفت آبستنی عیسی دهقان بین در او.

خاقانی .


زود بینام از جلال کعبه ٔ مریم صفت
خیبر وارون عیسی گردویران آمده .

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 371).


ضمیرم نه زن بلکه آتش زن است
که مریم صفت بکرآبستن است .

نظامی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.