اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

موفق نیشابوری

نویسه گردانی: MWFQ NYŠABWRY
موفق نیشابوری .[ م ُ وَف ْ ف َ ق ِ ] (اِخ ) (امام ...) فاضل عالم و استاد خواجه نظام الملک و حسن صباح و خیام . (از حبیب السیر چ تهران ). خواجه امام موفق هبةالدین محمدبن حسین . وی جزء بزرگانی بود که در نیشابور به هنگام هجوم سلجوقیان مقیم بود و تسلیم شهر را به ابراهیم ینال برادر طغرل تصویب کرد و ظاهراً قبلاً با او مکاتبه هم داشته است . وی کسی است که عمیدالملک کندری را به طغرل معرفی کرد و عمیدالملک به خدمت طغرل درآمد و به وزارت او رسید. به گفته ٔ بیهقی وی امام صاحب حدیثان بوده است . ناصرخسرو در سفرنامه گوید که در سفر به مکه از نیشابور در صحبت خواجه موفق که خواجه ٔ سلطان بود به راه کوان به قومس رسیدم . (سفرنامه چ دبیرسیاقی ص 4).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.