اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

نی بر سر کسری

نویسه گردانی: NY BR SR KSRY
نی بر سر کسری . [ ن َ / ن ِ ب َ س َ رِ ک ِ را ] (اِ مرکب ) نوائی از موسیقی . (یادداشت مؤلف ) :
به زیر گل زند چنگی به زیر سروبن نایی
به زیر یاسمن عزه به زیر نسترن سلمی
یکی نی بر سر کسری دوم نی بر سی شیشم
سه دیگر پرده ٔ سرکش چهارم پرده ٔ لیلی .

منوچهری .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.