اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

وسوسه مند

نویسه گردانی: WSWSH MND
وسوسه مند. [ وَس ْ وَ س َ / س ِ م َ ] (ص مرکب ) دارای وسوسه . (فرهنگ فارسی معین ) :
چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم
گه از این سوی کشندم گه از آن سوی کشندم .

مولوی (دیوان کبیر ازفرهنگ فارسی معین ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.