اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

وسوسه نهادن

نویسه گردانی: WSWSH NHADN
وسوسه نهادن . [ وَس ْ وَ س َ / س ِ ن ِ/ ن َ دَ ] (مص مرکب ) ایجاد وسوسه در دماغ . (فرهنگ فارسی معین ) : چون قیصر آرمانوس به ولایت خودرسید شیطان خذلان در دل و وسوسه در دماغ او نهاد. (فرهنگ فارسی معین از سلجوقنامه ٔ ظهیری چ خاور ص 27).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.