اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هجویری

نویسه گردانی: HJWYRY
هجویری . [ هَُ ] (اِخ ) علی بن عثمان بن علی الجلابی الهجویری الغزنوی ، مکنی به ابوالحسن از عرفای قرن پنجم هجری است . نسبت وی به غزنین از مشرق خراسان است . وی در بعض علوم شاگرد ابوالعباس شقانی بوده و در طریقت از ابوالفضل محمدبن حسن ختلی پیروی میکرده و ابوالفضل خود از مریدان ابوالحسن بصری بوده است . هجویری با سه واسطه پیرو طریقت جنید است . مشکلات خود را با شیخ المشایخ ابوالقاسم گرگانی در میان میگذشت . او راست : 1- کشف المحجوب که از مآخذ بسیار معتبر تصوف و عرفان و از مفیدترین کتاب های تصوف اسلامی است و این کتاب به خواهش ابوسعید هجویری در پاسخ پرسشهای او تألیف شده است . 2- دیوان شعر که چیزی از آن برجای نیست فقط در آغاز کشف المحجوب از انتحال آن گفتگو کرده است .3- کتاب فنا و بقا که آنهم در مذهب تصوف بوده و برجای نمانده است . 4- اسراب الخرق و الملونات . هجویری گوید: «مرا اندر این معنی کتابی است مفرد که نام آن اسرار الخرق و الملونات است و نسخه ٔ آن مرید را باید». این کتاب نیز در دست نیست . 5- الرعایة بحقوق اﷲ تعالی . 6- کتاب البیان لاهل العیان . 7- منهاج الدین . 8- نحو القلوب . 9- ایمان . 10- فرق فرق . در موضعی از کتاب کشف المحجوب اشاره می کند که وی رسالات و کتبی داشته و دیگران آنها را به نام خود کرده اند و چندین بار به این مسأله اشاره کرده است . ۞ با توجه به زمان مشایخ و معاصران او، هجویری را باید از عرفای قرن پنجم هجری دانست . (نقل به اختصار و اندک تصرف از ترجمه ٔ مقدمه ٔ ژوکوفسکی بر کشف المحجوب ). رجوع بدان مقدمه و نیز رجوع به علی جلایی شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۰ ثانیه
هجویری . [ هَُ ] (ص نسبی ) منسوب به هجویر که محله ای است در غزنین . رجوع به هجویر شود.
هجویری . [ هَُ ] (اِخ ) ابوسعید...، همان کسی است که ابوالحسن علی بن عثمان هجویری کتاب کشف المحجوب خود را در پاسخ سؤال وی تألیف کرده اس...
هجویری، علی‌بن عثمان، عالم و صوفی قرن پنجم و مولف کتاب کشف المحجوب می‌باشد. فهرست مندرجات ۱ - خانواده ۲ - نسب ۳ - تاریخ ولادت ۴ - معاصران ۵ - زندگی ۶ ...
علی هجویری . [ ع َ ی ِ هَُ ج ْ ] (اِخ ) ابن عثمان بن ابی علی جلابی هجویری غزنوی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی جلابی (ابن عثمان بن ...)...
پیرعلی هجویری . [ ع َ ی ِ هَُ ] (اِخ ) صاحب کتاب کشف المحجوب ، از مردم قریه ٔ هجویر، بحدود غزنین . وفات 456 هَ . ق .رجوع به هجویری شود. (قاموس...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.