اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هجویری

نویسه گردانی: HJWYRY
هجویری . [ هَُ ] (اِخ ) ابوسعید...، همان کسی است که ابوالحسن علی بن عثمان هجویری کتاب کشف المحجوب خود را در پاسخ سؤال وی تألیف کرده است . رجوع به مقدمه ٔ کشف المحجوب چ تهران ص 51 شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۰ ثانیه
هجویری . [ هَُ ] (ص نسبی ) منسوب به هجویر که محله ای است در غزنین . رجوع به هجویر شود.
هجویری . [ هَُ ] (اِخ ) علی بن عثمان بن علی الجلابی الهجویری الغزنوی ، مکنی به ابوالحسن از عرفای قرن پنجم هجری است . نسبت وی به غزنین ا...
هجویری، علی‌بن عثمان، عالم و صوفی قرن پنجم و مولف کتاب کشف المحجوب می‌باشد. فهرست مندرجات ۱ - خانواده ۲ - نسب ۳ - تاریخ ولادت ۴ - معاصران ۵ - زندگی ۶ ...
علی هجویری . [ ع َ ی ِ هَُ ج ْ ] (اِخ ) ابن عثمان بن ابی علی جلابی هجویری غزنوی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی جلابی (ابن عثمان بن ...)...
پیرعلی هجویری . [ ع َ ی ِ هَُ ] (اِخ ) صاحب کتاب کشف المحجوب ، از مردم قریه ٔ هجویر، بحدود غزنین . وفات 456 هَ . ق .رجوع به هجویری شود. (قاموس...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.