اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هرهر

هرهر. [ هََ هََ ] (ع اِ) آواز روانگی آب . (منتهی الارب ). حکایت جریان آب بسیار. (اقرب الموارد).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۸ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
هرهر. [ هَِ هَِ ] (اِ صوت ) نام آواز خنده ٔ ممتد، آهسته تر از قهقهه . (یادداشت به خط مؤلف ).ترکیب ها:- هرهر خندیدن . هرهر کردن . هرهر و کرکر. (ی...
هرهر. [ هَُ هَُ ] (اِ صوت ، ق ) بسیار و فراوان : هرهر اشک ریختن ؛ ریختن اشک بسیار و با قطرات بزرگ . (یادداشت به خط مؤلف ).
هرهر. [ هَِ هَِ ] (ع ص ) ناقه ای که زهدان آن از کلان سالی آب دهد. (منتهی الارب ). || گوسپند کلانسال . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
هرهر. [ هَِ هَِ ] (اِخ ) نام محلی بوده است در مشرق سرزمین ترکمن نشین یموت . (از مازندران و استرآباد رابینو، ص 133 از ترجمه ٔ فارسی ).
هرهر کردن . [ هَِ هَِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پیوسته خندیدن .خنده ٔ ممتد و بیهوده کردن یا خندیدن بطوری که دیگران را ناراحت کند. رجوع به هرهر و ...
هرهر و کرکر. [ هَِ هَِ ک ِ ک ِ ] (اِ صوت مرکب ) خنده ٔ ممتد و بیجا.
کرکر و هرهر. [ ک ِ ک ِ رُ هَِ هَِ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب )خنده نه به حد اعتدال . (یادداشت مؤلف ). خنده ٔ نامعتدل و ممتد اما فروتر از قهقهه . ر...
هرهر خندیدن . [ هَِ هَِ خ َ دَ] (مص مرکب ) پیوسته خندیدن . خنده ٔ ممتد و بیهوده کردن . بیهوده خندیدن . رجوع به هرهر و هرهر کردن شود.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید