اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هم سفت

نویسه گردانی: HM SFT
هم سفت . [ هََس ُ ] (ص مرکب ) همدوش . (یادداشت مؤلف ) :
زنده مر خلق راست راهنمای
مرده هم سفت سید بشر است .

؟(از المعجم شمس قیس ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.