اجازه ویرایش برای همه اعضا

آرایه

نویسه گردانی: ʼARʼYH
در زیست شناسی‌ معادل "تاکسون" در زبان انگلیسی‌ و به معنای هر کدام از رده‌های "درخت حیات" اعم از گونه، سر رده،خانواده و ... میباشد.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
آرایه. (ا. فا). بزک، زیور. آنچه بهر زینت و زیور افرایند. زینت. آرایش. حلیه. حلیة. پیرایه. حلی.////////////////////////////////////////////////////////...
در زیست شناسی‌ به عنوان معادل "تاکسونومی" در انگلیسی‌ به کار میرود و به معنای تعیین هویت کردن آرایه زیستی‌ از دیدگاه ریخت شناسی‌ و قرار دادن آن آرایه ...
دامنه: Domain فرمانرو (سلسله): Kingdom دسته: Division (در مورد گیاهان)، شاخه: Phylum (در مورد جانوران) رده: Class راسته: Order خانواده: Family (با کاب...
ارائة. [ اِ ءَ ] (ع مص ) نمودن . (غیاث ). بنمودن . نشان دادن .- ارائه دادن و ارائه کردن ؛ نمودن . نشان دادن .- ارائه ٔ طریق ؛ راه نمودن . ره...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.