اجازه ویرایش برای همه اعضا

بومی سازی

نویسه گردانی: BWMY SAZY
فراهم آوردن امکان استفاده از یک ابزار، راهکار، صنعت یا دانش در محلی که در آن تولید نشده است یا هدف تولید کننده، استفاده در محل مورد نظر استفاده کننده نبوده است.
برای مثال:
ابزار دقیقی که امکان محاسبه در مقیاسهای میلیمتر را در کشور ایران نمی دهد.
نرم افزارهایی که زبان و فرهنگ غیر انگلیسی یا تقویم غیر میلادی را پشتیبانی نمی کند.
راهکارهایی که با فرهنگ و قوانین و زیرساخت های ایران با کشورهای دیگر سازگاری ندارد.

بومی سازی با استفاده از مجموعه ای از محصولات، خدمات امکانپذیر است.

محصولات بومی سازی نظیر بسته های تکمیلی که نواقص ابزارهای اصلی را رفع می نماید
خدمات مشاوره ای ، نصب، آموزش و فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از ابزارها و راهکارها
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.