اجازه ویرایش برای همه اعضا

سوبژکتیو

نویسه گردانی: SWBŽKTYW
به معنای ذهنی و درونی می باشد، در فلسفه پدیدار شناختی به امر درونی در مقابل امر بیرونی یا Objective (ابژه) گفته می شود که یک امر عینی است.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
احمد فلاحی
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
0
6

مختصر و مفید بود. شاید بهتر باشد یک توضیح یک پاراگرافی برای آن ارائه بدهید. ممنون. فلاحی

حمید
۱۳۹۶/۱۲/۱۱
2
13

سوبژکتیویته معنی کاوش و پژوهش هستی هویت انسانی و شناخت ملزومات و امکانات ونیازهای آن است . به عبارتی سوبژکتیویته فصل مشترک دو طریق پژوهش فلسفی یعنی هستی شناسی و معرفت شناسی میباشد. تمایز بین پیش انگاشت پدیدارها و پدیدارگی با واقعیت ها همان تمایز بین سوبژکتیویته و ابژکتیویته میباشد. سوبژکتیویته آرمان ذهن است و حقیقت امر را از پیش در ذهن میپروراند اما ابژکتیویته امری عینی و واقع است . ازاین ره نوعی نگرش دیگر به سوبژکتیوته بیان میشود: مانعی که سوبژکتیویته برسر راه نظریه های تاریخ علوم طبیعی ذهن ایجاد کرده است.

حمید
۱۳۹۶/۱۲/۱۱
0
10

سوبژکتیویته معنی کاوش و پژوهش هستی هویت انسانی و شناخت ملزومات و امکانات ونیازهای آن است . به عبارتی سوبژکتیویته فصل مشترک دو طریق پژوهش فلسفی یعنی هستی شناسی و معرفت شناسی میباشد. تمایز بین پیش انگاشت پدیدارها و پدیدارگی با واقعیت ها همان تمایز بین سوبژکتیویته و ابژکتیویته میباشد. سوبژکتیویته آرمان ذهن است و حقیقت امر را از پیش در ذهن میپروراند اما ابژکتیویته امری عینی و واقع است . ازاین ره نوعی نگرش دیگر به سوبژکتیوته بیان میشود: مانعی که سوبژکتیویته برسر راه نظریه های تاریخ علوم طبیعی ذهن ایجاد کرده است.

ناشناس
۱۳۹۷/۰۱/۰۳
1
2

عالی بود

غلی
۱۳۹۷/۱۱/۲۲
0
3

در مورد تعریف یا معنی دقیق سوبژه و ابژه به فارسی نمی شود مثلا ذهنی و یا عینی ترجمه کرد چون سبب اشفتگی می شود باید سوزه و ابژه را در خود جمله در ک کرد یابه عبارتی معادل فارسی ان وجود ندارد باید این معنی لغت در یک متن و موضوع متن فهمید چون حالتهای چندگانه دارد که بدون درک یک جمله نمی توان مقصود کاربردی ان روشن شود . فرض کنید در فارسی از لغت شیر در متن یک جمله میتوان فهمید که مقصود شیر اب است یا شیر گاو یا شیر آب و غیره

سعید
۱۳۹۸/۰۵/۱۹
0
13

جوشیدن اب در صد درجه امریست ابژکتیو...خوب بودن یا نحس بودن عددسیزده ،سوبژکتیو. تمیز مباحث ازین جنبه و تفکیک آنها از سوتفاهم جلوگیری می کند.

ترابی
۱۴۰۰/۰۳/۰۵
0
0

سوژه درونی است معادل فاعل شناسا یا معادل فنومن در کانت است یا معادل پدیدار در پدیدار شناسی است =معرفت شناسی هم می شود ابژه بیرونی است معادل هستی خارجی ، در کانت برابر با نومن است و در پدیدار شناسی برابر با پدیده .در فلسفه اسلامی می توان به وجود ذهنی ،سوژه و به وجود عینی ،ابژه گفت در فلسفه کانت نومن مجهول است و غیرقابل شناخت در حالیکه فنومن قابل شناسایی است .

ناشناس
۱۴۰۰/۰۳/۱۳
0
2

سوبژکتیویته فهمی درونی یا تصویر ذهنی است که حاصل شیوه نگرش هر فرد انسان از یک پدیده بیرونی و یا متافیزیکی است. انسان به عنوان فاعل شناسا یک سوژه است. و پدیده مورد نگرش هم یک ابژه است. لذا شیوه درک سوژه از ابژه است که سوبژکتیویته را می سازد. شاهپور رمضانی


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.