اجازه ویرایش برای همه اعضا

پی نا

نویسه گردانی: PY NA
قسمی نرم تن دریائی است که رشته هائی تارمانندِ بیسی ، byssi نامش به محلهائی خاص از بستر دریا ریشه می اندازد. از پی نا گوشت و مروارید می یافتند و بیسی ها را را بافته زری می ساختند که در زیبائی بیتا بود . اهمیت پی نا بس مستند است و نقشش در تولید پارچه ریشه هائی در فرهنگ یونانی دارد. ارسطو در بحث مراتب موجودات از پی نا نام می برد، ودر طیف موجودات زنده نباتات را پائین تر از رده حیوانات قرار می دهد، هرچند نباتات را نیز سلسله مراتبی است. برخی نباتات به رده حیوانات نزدیک ترند- بویژه دریازیانی که ویژگی های حیوانی دارند. ارسطو در نمایش مشکلاتی که گهگاه در تشخیص نبات از جاندار پیش می آید از پی نا یاد می کند که "بی حرکت چون گیاه به یک نقطه می چسبد و گر از جا در آید می میرد". موجودی پیچیده که خواص نبات و حیوان هر دو دارد. بهشناخت دو سویه ایران و چین باستان.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
پینا. (اِخ ) ۞ نهری است در قسمت غربی روسیه و تابع رودخانه ٔ یاچولده . واقع در حوزه ٔ دنیپر. از اراضی مردابی وولهینیا سرچشمه گیرد و بسوی شرق...
پینا. [ ی ِ ] (اِخ ) ۞ قصبه ای است در اواسط روسیه و در ایالت کورسک کنار نهری بهمین نام . (قاموس الاعلام ترکی ).
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.