اجازه ویرایش برای همه اعضا

پک کا

نویسه گردانی: PK KA
پک کا. (مازنی ), گونه ای از گردو بازی است که هنگام روزهای بارانی و یا شبها در خانه میان بچهای بازی میشد.
چگونگی انجام این بازی : (یادآوری. روش انجام این بازی برگرفته شده از بازی بچه ها روستای چمازکتی شاهی است.)
بازیکنان . این بازی میتواند بگونه دو نفره یا چند نفره انجام شود .
جایگاه بازی. در خانه معمولن اتاق نشمین .
ابزار بازی. داشتن گردو.
آغاز بازی. با " شیر یا خط " و " گل یا پوچ " بازیگر دست اول بازی ، دوم و ... از میان بازیگرها پیدا میشود .
پس از آن هر یک از بازیکنان با سهم برابر گردوهای خود را برای بازی به میان میگذارند.
بازیگر نخست همه گردوهایی را که برای بازی به میان گذاشته شده است را در میان دستان خود میگیرد و سپس به گونه چرخشی گردوها برو زمین پخش میسازد .( نا گفته نماند که هنگام چرخش گردوها و رها کردن آنها از دستان بازیگر، دستان او بایستی ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد تا گردوها خوب پخش شوند. )
پس از آن او به ارزیابی جا گرفتن گردوها روی زمین میکند که چند تا از آنها نزدیک یکدیگر و در روی یک خط هستند. پس از این ارزیابی، او "سرکلی" را از میان این گردوها گزینه میکند که بتواند با آن و با یک تلنگر (ناترینگ ) پیشترین گردوهای پخش شده روی زمین روی بزند . اکنون او پس از گزینش "سرکل " آنرا با تلنگر (ناترینگ ) به سوی گردوهای نشانه شده میفرستد و هر آنچه گردوهایی که پس از انجام این تلنگر(ناترینگ ) بهم می خورن از آن او میشوند. پس از این نوبت به بازیکن دوم میرسد و گردوهای بجای مانده میرسد . بازیکن دوم نیز با همین رویه بازی را در پیش میبرد و پس از او نوبت بازی به بازیکن سوم میرسد تا جاییکه گردوها این دست بازی پایان یابند .
در دست دوم بازی آغازگر بازی بازیگر دوم خواهد بود .
"سرکل" . (مازنی )، ("ک " با آوای زیر ). سردسته ، رهبر ، شاه غله، شاه قله، بهترین گردوی که برای نشانه روی دیگر گردوها در گردو بازی از آن بهره برده میشود .
ناترینگ . (مازنی )، تلنگر.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.