اجازه ویرایش برای همه اعضا

حرف اضافه

این دو واژه اربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: واکپو vâkpu، واک: حرف+ پو (سغدی): اضافه
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۲ ثانیه
(در دستور زبان) این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: واجسپو vâjéspu (واج + اسپو: اضافه؛ از اوستایی: spu)**** فانکو آدینات 09163657861.
این سه واژه اربی می باشند و پارسی جایگزین، اینهاست: واک اِسپو نیمانیک vãk-espu-nimãnik، (واک= حرف + اسپو= اضافه از اوستایی: سْپو spu + نیمانیک=مرکب؛ ...
حرف اضافه . [ ح َ ف ِاِ ف َ / ف ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ۞ کلمه ای است که نسبت میان دو کلمه را بیان کند و کلمه ٔ بعد را متمم کلمه ٔ دی...
نظرهای کاربران
ابو عاصم
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
0
0

طوری که می‌دانید، واژهٔ «نویسه»‌ هم مانند «حرف» است و «اضافه» در اینجا به معنی «زیاد» نیست بلکه به معنی «نسبت به» یا «نزدیک به» یا «بسوی» می‌باشد. در اینگلیسی حرف اضافه به معنی واژه «adposition» است نه «preposition». واژهٔ «position» نهش یا نهاد معنی می‌دهد
و «ad» لتینی است و معنی «بسوی» یا «نسبت به» یا «برای» می‌دهد (با واژهٔ «add» اشتباه نشود). چرا یک واژه دارای ... ـنویسه، ... ـنهش یا ... ـنهاد بیدا نمی‌شود که برای «حرف اضافه» استفاده شود. فکر می‌کنم مشکل فقط ایست که برای «-ad» یعنی «اضافه» پیشوندی درست پبدا
نمی‌شود.


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید