اجازه ویرایش برای همه اعضا

طبقه های اصلی آرایه شناختی

نویسه گردانی: ṬBQH HAY ʼṢLY ʼARʼYH ŠNAḴTY
دامنه: Domain فرمانرو (سلسله): Kingdom دسته: Division (در مورد گیاهان)، شاخه: Phylum (در مورد جانوران) رده: Class راسته: Order خانواده: Family (با کابرد عمومی‌تر)، تیره (بیشتر در مورد گیاهان) سرده (جنس): Genus گونه: Species طبقه‌ها(رتبه‌ها)ی گیاه‌شناسی و جانورشناسی گاه اندکی متفاوتند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.