اجازه ویرایش برای همه اعضا

ستون پنجم

نویسه گردانی: STWN PNJM
تضعیف کننده منافع ملی از روی سهو یا عمد.
فرق آن باجاسوس در این است که جاسوس متعهد به خدمت به کشورخود یاکارفرمای خود است. اما ستون پنجم بدون مزدیا وابستگی به بیگانه هم به ضرر کشورخود فعالیت می کند. ازین رو اصطلاح "ستون پنجم دشمن" ناشی از عدم اطلاع و فقر ادبیات سیاسی است.
این واژه از ترجمه فرهنگ سیاسی اروپا درقرن اخیر وارد واژگان فارسی شده و پیشینه آن به استفاده در جنگ سه ساله اسپانیا توسط ژنرال فرانکو طی نامه ای به مدافعان مادرید بازمی گردد "باچهارستون به سمت شما می آیم درحالی که ستون پنجمی از مخالفان شما باتضعیف تان به نفع من کارخواهندکرد"
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.