اجازه ویرایش برای همه اعضا

طایفه رخشانی

ایل رخشانی دارای چندین طایفه بزرگ است که بهشرح زیر می باشد: طایفه رخشانی بادینی طایفه رخشانی جمالدینی طایفه رخشانی ماندایی طایفه رخشانی قمبر زهی طایفه رخشانی سارانی طایفه رخشانی ریگی طایفه رخشانی هوت طایفه رخشانی جیهندزهی طایفه رخشانی گورگیج طایفه رخشانی
صیدمحمدخانی بادینی و ...
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید