اجازه ویرایش برای همه اعضا

مدرسه

این واژه نامجیناک (اسم مکان) از واژه اوستایی درس dares و سنسکریت درس dars می باشد و پارسی جایگزین، این است: پایدرس (پیشوند «پای» + درس)؛ پیشوند جیناک ساز «پای» در واژه های پایتخت (جای تخت پادشاه) و پایگاه به کار رفته است.**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۹ ثانیه
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
انجمن همکاری خانه و مدرسه . [ اَ ج ُ م َ ن ِ هََ ی ِ ن َ/ ن ِ وُ م َ رَ / رِ س َ / س ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) انجمنی است که در هر مدرسه از...
مدرسة. [ م ُ دَرْرِ س َ ] (ع ص ) تأنیث مُدَرِّس . رجوع به مدرس شود.
۱ صفحه ۲ از ۲
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید