اجازه ویرایش برای همه اعضا

ابن ماسه

ابن ماسه. عیسی ابن ماسه بصری. بصری . [ ب َ] (اِخ ) نام پزشکی است که ابن بیطار در مفردات مکرر از او روایت کند. رجوع به مفردات ابن بیطار ذیل کلمات : زعفران ، ارماک ، جزر، برسیاوشان و جز آنها شود. عیسی بن ماسه ، من اهل القرن الثالث الهجری التصنیف: مکتبه الاسکندریه مجموعه عبد الرحمن بدوی -الطب-مخطوطات النوعیه: scanned المصدر: ziedan.com کتب او مخطوطات لها علاقة: - مقاله فی اخراج الخبء - ابن الکماد ( ابو العباس ، احمد یوسف ) ؟ - مقاله فی طوالع الموالید - ابن الکماد ( ابو العباس ، احمد یوسف ) ؟ - مقاله فی اضواء الکواکب - ابن الهیثم ( ابو علی ، الحسن بن الحسن البصری ) المتوفی 430 هجریه - مقاله فی الضوء - ابن الهیثم ( ابو علی ، الحسن بن الحسن البصری ) المتوفی 430 هجریه - مقاله فی کیفیه الاظلال - ابن الهیثم ( ابو علی ، الحسن بن الحسن البصری ) المتوفی 430 هجریه - مقاله فی مساحه الجسم المکافئ - ابن الهیثم ( ابو علی ، الحسن بن الحسن البصری ) المتوفی 430 هجریه - مقاله فی اصناف المزاج - ابن رشد ( ابو الولید ، محمد بن احمد بن محمد بن احمد القرطبی ، الحفید ) المتوفی595 هجریه - مقاله فی التریاق - ابن رشد ( ابو الولید ، محمد بن احمد بن محمد بن احمد القرطبی ، الحفید ) المتوفی595 هجریه - مقاله فی مسائل نوائب الحمی - ابن رشد ( ابو الولید ، محمد بن احمد بن محمد بن احمد القرطبی ، الحفید ) المتوفی595 هجریه - مقاله فی الادویه القلبیه - ابن سینا ( الشیخ الرئیس ابو علی ، الحسین بن عبد الله بن الحسن البلخی ، البخاری) المتوفی 428 هجریه - مقاله فی تدبیر الصحه - ابن میمون ( ابو عمران موسی الاسرائیلی ) المتوفی 605 هجریه - مقاله فی الوصایا الهادیه لترکیبالادویه - افرائیم بن الحسن - مقاله فی الحواس - البغدادی ( موفق الدین ، ابو محمد ، عبد اللطیف بن یوسف بن محمد الموصلی ، الشافعی، ابن اللباد ) المتوفی 629 هجریه - مقاله فی راشیکات الهند - البیرونی ( ابی الریحان محمد بن احمد الخوارزمی ) المتوفی 440 هجریه - مقاله فی الجبر - الخیام ( ابو الفتح ، عمر بن ابراهیم ) المتوفی 517 هجریه - مقاله فی الحصی المتولد فی الکلیوالمثانه - الرازی ( ابی بکر محمد بن زکریا ) المتوفی 311 هجریه - مقاله فی السکنجبین - الرازی ( ابی بکر محمد بن زکریا ) المتوفی 311 هجریه - مقاله فی الفصد - الرازی ( ابی بکر محمد بن زکریا ) المتوفی 311 هجریه - مقاله فی ترتیب اکل الفاکهه - الرازی ( ابی بکر محمد بن زکریا ) المتوفی 311 هجریه - مقاله فی الفصد - الرازی ( ابو بکر ، محمد بن زکریا ) المتوفی 311 هجریه - مقاله فی تقدیم الفاکهه قبل الطعام وتاخیرها - الرازی ( ابو بکر ، محمد بن زکریا ) المتوفی 311 هجریه - مقاله فی تقدیم الفاکهه قبل الطعام وتاخیرها - الرازی ( ابو بکر ، محمد بن زکریا ) المتوفی 311 هجریه - مقاله فی کیفیه ترکیب طبقات العین - - مقاله فی الاشکال الهلالیه - الصابئ ( ابو اسحاق ، ابراهیم بن سنان بن ثابت بن قره ، الحرانی ) المتوفی 335هجریه - مقاله فی رسم القطوع الثلاثه - الصابئ ( ابو اسحاق ، ابراهیم بن سنان بن ثابت بن قره ، الحرانی ) المتوفی 335هجریه - مقاله فی تحویل السنین - الکندی ( ابو یوسف ، یعقوب بن اسحاق بن الصباح ) المتوفی 252 هجریه - مقاله فی الحمام - القوصونی ( بدر الدین محمد بن محمد ) المتوفی 931 هجریه - مقاله فی صفه الاشکال التی تحدث بممرطرف ظل المقاس فی سطح الافق - ثابت بن قره ( ابو الحسن ، بن مروان بن ثابت الحرانی ، الصابئ ) المتوفی 288 هجریه - مقاله فی الفصد - قسطا بن لوقا
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
ابن ماسه. عیسی عیسی بن ماسه ، من اهل القرن الثالث الهجری التصنیف: مکتبه الاسکندریه مجموعه عبد الرحمن بدوی -الطب-مخطوطات النوعیه: scanned المصدر: zieda...
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید