اجازه ویرایش برای همه اعضا

حلال بودی

حلال بودی، حلال بودی خواستن، حلالیت طلبیدن در لغتنامه و فرهنگ معین نیست. به‌نظر می‌رسد از ساخته‌های امروزیان باشد. مترادف است با آنچه در لغتنامه به‌صورت حلال بائی آمده است: «حلال بائی . [ ح َ ] (حامص مرکب )حلال بائی طلبیدن. از حلال با، مخفف حلال باد و حلال باشد و یاء نسبت که چون آخر کلمه الف است یعنی آخر حلال‌با به‌جا «ی»، «ئی» آورده است. (یادداشت مرحوم دهخدا).»
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
سهراب فرسیو
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
0
0

حلال‌بودی (halal-budi) و حلالیت طلبیدن: درخواست بخشش و عفو- به‌ویژه از سوی شخص مشرف به‌مرگ یا آماده برای مرگ- از کسی یا کسانی که فکر می‌کند به‌آنها بد کرده، جفا کرده، ظلم کرده. محتضر حتی اگر یادش نیاید به‌‌شخص حاضر بر بالین بدی کرده، از بابت آسودگی خیال، حلال بودی و حلالیت می‌طلبد تا در راه پیش رو سبک‌تر سفر کند.

سهراب فرسیو
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
0
0

رک. حلالی خواستن.


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید