اجازه ویرایش برای همه اعضا

مهاریدن

فعلی از نوع ساده (...یدن) ساخته شده از ریشه ی مهار کردن ، در کنترل به افسار کشیدن... مانند خاریدن از خارش کردن... باریدن از بارش کردن .... کاویدن از کاوش کردن .... تراشیدن از تراش کردن ... تراویدن از تراوش کردن ...
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید