اجازه ویرایش برای همه اعضا

دگرگشت

دگرگشت به معنی دیگرشد (تعاوض) است که به معنی واژه اولوسیون (تغییر در زمان) نزدیکتر است. واژه فرگشت و واژه تکامل به معنی بهترشد است که واژه های نادرستی برای توضیح واژه اولوسیون می باشند فر به معنی شأن و شوکت و رفعت و شکوه است و نیز پیشوند فر به معنی پیش ، جلو، بسوی جلو می باشد. اولوسیون به معنی تغییر است و نه تکمیل
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید