اجازه ویرایش برای همه اعضا

هشتاد ویژگی بودا

نویسه گردانی: HŠTAD WYŽGY BWDʼ
**برخی پژوهشگران به تازگی گفته اند که بودا همان بردیا پسر کوروش هخامنشی است. اسنادی هم در این باره به دست داده اند. اینک هشتاد ویژگی جسمی بودا ترجمه شده تا از روی آنها بهتر بتوان دریافت که بودا ایرانی بوده یا هندی. در ویزگی شصت و سوم آمده که پیکرش همیشه درخشان است. که این نشان می دهد پوست بسیار سفیدی داشته است؛ در حالی که اگر هندی بود نمی توانست پوست سفیدی داشته باشد.**** ****************** 1ـ انگشتان زیبای دست و پا 2ـ انگشتان هماهنگ با اندام 3ـ انگشتان گرد دست و پا 4ـ ناخن های رنگین دست و پا 5ـ ناخن های دست و پایش از نوک انگشتان اندکی رو به بالاست 6ـ ناخن های دست و پایش هموار، گرد و بی برآمدگی است 7ـ قوزک و مچ پاهایش برجسته نیست 8ـ درازی پاهایش یکسان است (یکی بزرگ و یکی کوچکتر نیست) 9ـ زیبا گام بر می دارد مانند شاه فیلان 10ـ با شکوه گام بر می دارد مانند شاه شیران 11ـ گام های زیبایی مانند یک قو دارد 12ـ به شکوه یک گاو پادشاه گام بر می دارد 13ـ همواره ر اه رفتن را با پای راست آغاز می کند 14ـ کاسه های زانوهایش برآمده نیست 15ـ رفتارش مانند یک مرد بزرگ است 16ـ نافش لکه ندارد 17ـ شکمش تو رفته است (برآمدگی ندارد) 18ـ بر روی شکمش نشانه هایی از گردش عقربه¬های ساعت دارد 19ـ ران¬هایش مانند یک دسته موز، گرد است 20ـ بازوانی مانند تنه ی فیل دارد 21ـ خطوط کف دستش گلگون رنگ است 22ـ پوستش آن گونه است که باید باشد؛ کلفت یا نازک 23ـ پوستش هموار است و چروک ندارد 24ـ در اندامش لکه و خال نیست 25ـ پیکرش از بالا تا پایین پاکیزه است 26ـ در سراسر اندامش هیچ ناپاکی نیست 27ـ نیروی او برابر ده میلیارد فیل یا صد هزار میلیارد مرد است 28ـ بینی اش برآمده است 29ـ بینی اش نه بزرگ است و نه کوچک و با چهره اش همخوانی دارد 30ـ لب های بالا و پایین اش به یک اندازه و به رنگ گل سرخ است. 31ـ روی دندان هایش جرم یا لکه ای نیست 32ـ دندان هایش چون صدف می درخشد 33ـ دندان هایش صاف است و برآمدگی ندارد 34ـ پنج اندام حسی او (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، بساوایی) همیشه پاکیزه است 35ـ چهار دندان نیش او گرد و کریستالی است 36ـ چهره ای کشیده و زیبا دارد 37ـ گونه هایش تابناکند 38ـ خطوط کف دستش گود است 39ـ خطوط کف دستش بلند است 40ـ خطوط کف دستش راست است 41ـ خطوط کف دستش قرمز است 42ـ از اندامش سابودی (هاله) از روشنایی پخش می شود که تا دو متر پیرامون او را پوشش می دهد 43ـ گودی گونه هایش گرد و هموار است 44ـ پلک هایش زیباست 45ـ پنج رگ چشمانش پاکیزه است 46ـ نوک موهای تنش خمیده نیست 47ـ زبانش گرد است 48ـ زبانی نازیک (لطیف) و قرمز دارد 49ـ گوش هایش مانند گلبرگ نیلوفر آبی کشیده است 50ـ سوراخ های گوشش گردی زیبایی دارد 51ـ رگ هایش بیرون زده نیست (از زیر پوست دیده نمی شوند) 52ـ رگ¬هایش در ژرفای تنش جاسازی شده است 53ـ کاکلی مانند تاج دارد 54ـ درازا و پهنای پیشانی اش خوش فرم است 55ـ پیشانی اش گرد و زیباست و چروک ندارد 56ـ ابروهایش کمانی است 57ـ ابروهایش نازیک (لطیف) است 58ـ ابروان صافی دارد 59ـ ابروهای بلند و پرپشتی دارد 60ـ بلندی ابروهایش تا گوشه های چشمانش می رسد 61ـ پوستش به طور یکنواخت در سراسر تنش نازیک (لطیف) است 62ـ در همه جای اندامش نشانه های خوشبختی دیده می شود 63ـ پیکرش همیشه درخشان است 64ـ اندامش مانند گل نیلوفر آبی پیوسته تازه می شود 65ـ اندامش بر ای دست زدن بسیار حساس است 66ـ تنش بوی چوب صندل را می دهد 67ـ درازای موهای تنش به اندازه است (نه بزرگ است و نه کوچک) 68ـ موهای اندامش نازیک (لطیف) است 69ـ نفسش جان نواز است 70ـ همیشه لبخند زیبایی بر لب دارد 71ـ دهانش بوی گل نیلوفر آبی را می دهد 72ـ موهایش مشکی مانند سایه در تاریکی است 73ـ موهایش بسیار خوشبوست 74ـ موهایش بوی نیلوفر آبی را می دهد 75ـ موهایش گلاله ای دارد 76ـ موهایش هرگز خاکستری یا جوگندمی نمی شود 77ـ موهایش نرم و نازیک است 78ـ موهایش درهم پیچیده نیست؛ باز و لخت است 79ـ موهایش فرهای بلندی دارد 80ـ کاکلی مانند تاج و تاج گلی بر سر دارد. ************* فانکو آدینات 09163657861***** ://wiki2.org/en/Physical_characteristics_of_the_Buddha
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید