اجازه ویرایش برای همه اعضا

روستای بادجان ورزق

سرزمین بادهای شدیدروستای بادجان، پرجمعیت ترین روستااز توابع شهرستان فریدن،استان اصفهان می باشد.مردم این روستا از بازماندگان آذری ها می باشند.مردم این روستا به زبان ترکی آذری سخن می گویند که البته فارسی را هم به خوبی حرف می زنند.روستای بادجان ازآب وهوای کوهستانی وطبیعت بکربرخورداراست.برخلاف وضعیت جمعیتی روستاهای دیگر،دراین روستاکمترجوان هایی هستندکه مهاجرت می کنندواغلب مردم به شغل کشاورزی ودامداری مشغولندوتعدادمحدودی نیزدرکوره های آجرپزی که کارطاقت فرسایی می باشدمشغول به کارند.بافت اعتقادی مردم مذهبی بوده که ازبهترین مجموعه مذهبی درچندسال اخیرمی توان کانون مذهبی یادیاران بادجان رانام بردکه همواره مجالس بزرگ مذهبی توسط این مجموعه برگزارمی گرددکه پذیرای بیشترین جمعیت رامی باشدکه درنوع خودبی نظیراست،یازده تن ازجوانان روستارادرتقدیم انقلاب نمودند.ازمکان های زیارتی می توان مسجدقدمگاه رانام بردکه اعتقادخاصی به آن دارند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید