اجازه ویرایش برای همه اعضا

یکی بود یکی نبود

نویسه گردانی: YKY BWD YKY NBWD
عبارتی ست رایج در شروع قصه ها که بخاطر قافیه پردازی هم که شده بشکل : "یکی بود یکی نبود ، غیر از خدا هیچکی نبود " .... رایج می باشد. دلیل وجودی این عبارت را می باید تاکید بر رجوع به گذشته های بسیار دور دانست که قصه گو برای ایجاد فضای قدیمی در ماجرایی به آن متوصل می شد. اشاره به اینکه ماجرا بسیار قدیمی ست و متعلق به دورانی خارج از تقویم معمول یا مدون می باشد... یعنی هنگامی که بجز خداوند هنوز کسانی که ما بشناسیم وجود نمی داشتند... این عبارت بعد ها بشکل یک آغازنامه برای هر داستان خیالی درآمد چون به هیچ تاریخ مدونی اشاره نمی کرد.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید