اجازه ویرایش برای همه اعضا

خیمه

نویسه گردانی: ḴYMH
خیمه. (خِ مِ) [ ع . خمیة ] (اِ.) چادر، سراپرده . ؛ ~روی آب زدن کنایه از: کار بی ثبات یا زیان آور کردن. فرهنگ فارسی معین مَگَر به تیغِ اَجَل خیمه بَرکَنَم ور نِی رَمیدن از دَرِ دولَت نَه رَسم و راهِ من است حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴۶ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۷ ثانیه
خیمه گاه . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) سراپرده جای . جایی که خیمه ها زنند. مِخْیَم . (یادداشت مؤلف ) (آنندراج ). || صحرا. (ناظم الاطباء)...
خیمه زدن . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ زَ دَ ] (مص مرکب ) خیمه برپا کردن . نصب چادر کردن . خیمه کشیدن . (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). کنایه از جایی ...
خیمه سرا. [ خ َ/ خ ِ م َ / م ِ س َ ] (اِ مرکب ) کنایه از آسمان است .
خیمه نشین . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ن ِ ] (نف مرکب ) مقیم در خیمه . آنکه در خیمه زندگی کند. (یادداشت مؤلف ).
سیاه خیمه . [ خ َ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) رجوع به سیاه خانه شود.
خیمه ٔ ماه . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب )کنایه از هاله ٔ ماه . (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی ).
خیمه ٔ دهر. [ خ َ/ خ ِ م َ / م ِ ی ِ دَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آسمان . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
خیمه کندن . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) خیام فرود آوردن و از جایی نقل مکان کردن . (از آنندراج ).
خیمه ٔ ازرق . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ی ِاَ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) خیمه کبودرنگ . کنایه از آسمان . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (برهان قاطع).
خیمه ٔ بزرگ . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ی ِ ب ُ زُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) سراپرده ٔ بزرگ . سراپرده ٔ شاهان . فسطاط : خیمه و خرگاه و سراپرده ٔ بزرگ ...
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۵ ۳ ۴ ۵ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.