اجازه ویرایش برای همه اعضا

خیمه

نویسه گردانی: ḴYMH
خیمه. (خِ مِ) [ ع . خمیة ] (اِ.) چادر، سراپرده . ؛ ~روی آب زدن کنایه از: کار بی ثبات یا زیان آور کردن. فرهنگ فارسی معین مَگَر به تیغِ اَجَل خیمه بَرکَنَم ور نِی رَمیدن از دَرِ دولَت نَه رَسم و راهِ من است حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴۶ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۵ ثانیه
خیمه ٔ ادیمین . [ خ َ م َ/ م ِ ی ِ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) خیمه ٔ چرمین .
خیمه ٔ زنگاری . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ی ِ زَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از آسمان . (ناظم الاطباء) (برهان قاطع).
خیمه انداختن . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ اَ ت َ ] (مص مرکب ) خیمه افکندن . خیمه فرود آوردن . (مجموعه ٔ مترادفات ).
خیمه ٔ ام معبد. [ خ َ م َ ی ِ اُم ْ م ِ م َ ب َ ] (اِخ ) نام محلی است بین مکه و مدینه که حضرت رسول هنگام هجرت بدانجا فرود آمد و ابوبکر هم ب...
خیمه ٔ چهارستون . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِی ِ چ َ / چ ِ س ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از عالم عناصر ستون . کنایه از عالم چهارعنصر : نگاه کن ...
خیمه ٔ چهارطناب . [ خ َ / خ ِ م َ/ م ِ ی ِ چ َ / چ ِ طَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از عالم عناصر. کنایه از عالم چهارعنصر : ز آنکه مدهوش گشت...
خیمه ٔ روحانیان . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ) کنایه از آسمان . خیمه ٔ دهر. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
خیمه ٔ فیروزه رنگ . [خ َ / خ ِ م َ / م ِ ی ِ زَ / زِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از آسمان . (ناظم الاطباء) (برهان قاطع).
خیمه به صحرا زدن . [ خ َ / خ ِ م َ/ م ِ ب ِ ص َ زَ دَ ] (مص مرکب ) خیمه به صحرا بردن .
خیمه به صحرا بردن . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ب ِ ص َ ب ُ دَ ] (مص مرکب ) غایب شدن . پنهان شدن . خیمه بصحرا زدن . || آشکارا و بی پرده بودن . (آنن...
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۵ ۵ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.