اجازه ویرایش برای همه اعضا

آدم صفت

نویسه گردانی: ʼADM ṢFT
ِآدم صفت. (آ. دَ. صِ. فَ). (صفت مرکب). همچون آدم. همانند آدم ابوالبشر. آدم وار. آدم . [ دَ ] (اِخ ) نخستین پدر آدمیان ، جفت حوّا. (توریة). ابوالبشر. بوالبشر. خلیفةاﷲ. صفی اﷲ. ابوالوری . ابومحمد. معلم الاسماء. ج ، اوادِم : تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش بی نیاز. رودکی. {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ آدم وار. [ دَ ] (ص مرکب ) در تداول عامه بجای آدمی وار. دهخدا. {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{صفتی در اشاره به هبوط و سقوط و رانده شدن آدم از بهشت آسمانی به مکافات وادادن در برابر وسوسه عقل/خردورزی: {هُش دار که گَر وسوسه عَقل کُنی گوش آدَم صفت از روضه رِضوان به درآیی} حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.