اجازه ویرایش برای همه اعضا

لاله صفت

نویسه گردانی: LALH ṢFT
لاله صفت. [ ل َ/ ل ِ صِ فَ ] (ص مرکب ) آن که منش و رفتار و کردار و حرکات و وجنات و خصوصیات و فروزه های لاله دارد. لاله سان . لاله مانند. لاله وش. لاله گون. چون لاله. (به مجاز) زیبا رو، پری چهر. مَن چو از خاک لحد لاله صفت بَرخیزَم داغ سودای توام سِرِّ سویدا باشَد. حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.