اجازه ویرایش برای همه اعضا

طوطی صفت

نویسه گردانی: ṬWṬY ṢFT
طوطی صفت. {ط. ط. صِ فَ} (ص مرکب ) آن که منش و رفتار و کردار و حرکات و وجنات و خصوصیات و فروزه های طوطی دارد. مقلد و فرمان بر. آنکه اختیاری از خود ندارد و چون طوطی به تقلید نوا و ادا پردازد. در بیت زیر از حافظ تلقی جبرگرائی شود: در پَسِ آینه طوطی صفتم داشته‌اند آنچه استاد اَزَل گفت بگو می‌گویم حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.