اجازه ویرایش برای همه اعضا

عنبر خام

نویسه گردانی: ʽNBR ḴAM
عنبر. [ عَم ْ ب َ ] (ع اِ). به فارسی شاه‌بوی، ماده‌ای مومی است که از نهنگ عنبر به دست آید و از جمله در عطرسازی به کار رود. عنبر در دستگاه گوارش نهنگ عنبر ساخته و از راه مخرج یا دهان این جانور دفع شود و روی آب یا ساحلِ دریا به دست آید. ||- عنبر خام؛ عنبر خالص، بی آمیغ، بی غش. عنبری که آمیخته به چیزی نباشد. زُلفِ چون عنبر خامش که بِبویَد هَیهات ای دِل خام طَمَع این سُخَن از یاد بِبَر حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.