اجازه ویرایش برای همه اعضا

دگربار

نویسه گردانی: DGRBAR
دگربار. {دِ گَ}. (ق. فا.) اختصار دگرباره. از نو, دوباره, پس, باز, یکباردیگر, دیگر, از طرف دیگر, نیز, بعلاوه, ازنو, بطرز نوین, از سر، از نو، از سر نو. در عربی ثانیة.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.