اجازه ویرایش برای همه اعضا

حمله

نویسه گردانی: ḤMLH
حمله /hamle/ ۱. یورش. ۲. هجوم در جنگ. ۳. (اسم) (پزشکی) [عامیانه] = صرع ۴. (اسم) (پزشکی) اختلال ناگهانی در یکی از اعضای بدن، مانند قلب یا مغز. ۵. [مجاز] اعتراض یا انتقاد شدید. ⟨حمله ‌آوردن: (مصدر لازم) هجوم آوردن؛ یورش آوردن. ⟨حمله بردن: (مصدر لازم) هجوم بردن؛ یورش بردن. ⟨حمله کردن: (مصدر لازم) = حمله بردن فرهنگ فارسی عمید مترادف و متضاد ۱. تاخت، تعرض، تک، تهاجم، شبیخون، نهب، هجوم، یورش ۲. صرع، غش ۳. صولت ۴. اعتراض، انتقاد (شدید) ۵. حالت بحران، اختلال ناگهانی، ۶. ایست، سنکوب برابر فارسی آفند، تاختن، تازش، تک، تاخت فعل بن گذشته: حمله آورد بن حال: حمله آور
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
حمله . [ ح َ م َ ل َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ حامل : حملةالعرش ؛ بردارندگان عرش . (مهذب الاسماء). حمله ٔ قرآن : اشراف امتی حملة القرآن .
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: پَتروت (پهلوی) پَهیکاف، (پهلوی) آپات (سنسکریت: آپاتَ) آهَنتی (سنسکریت) فَرئَش (اوستایی: فْرَئَش) دِوانس (او...
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
در لهجه یزدی به کسی گفته می شود که صاحب کاروان باشد و افراد زیادی را به صورت گروهی به زیارت یا سیاحت ببرد.
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین آن دو، اَبیمات می باشد که از سنسکریت: اَبهیماتی گرفته شده است
فیل حمله . [ ح َ ل َ / ل ِ ] (ص مرکب ) پیل حمله . (فرهنگ فارسی معین ). آنکه چون پیل دمد و سخت حمله کند.
پیل حمله . [ ح َ ل َ / ل ِ ] (ص مرکب ) دمان چون فیل . که چون پیل دمد و حمله برد: صیادی سگی معلم داشت ، ازین پهن بری ... پیل حمله ای . (سند...
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین آن دو، اَبیمات می باشد که از سنسکریت: اَبهیماتی گرفته شده است
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
از این سه واژه، یکی (همه) پارسی و آن دو عربی است؛ و پارسی چایگزین برای هر سه این است: هَندوََر handvar که واژه ای اوستایی می باشد
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.