اجازه ویرایش برای همه اعضا

جام اسکندر

نویسه گردانی: JAM ʼSKNDR
جام اسکندر. [ م ِ اِ کَ دَ] (اِخ ) پیاله جم و پیاله یا آئینه سلیمان و یا اسکندر که بنا بر افسانه همه ٔعالم در آن نموده میشد. (ناظم الاطباء). همان پیاله جمشید که ساخته ٔ حکما بود. از هفت فلک در او معاینه و مشاهده کردی. (شرفنامه ٔ منیری). جام جمشید. جام جهان آرا. جام جهان نما. جام جهان بین. جام کیخسرو. جام گیتی نما. جام عالم بین. و رجوع به جام جهان نما شود. جام جم یا جام جهان نما در شاهنامه منسوب به جمشید نیست بلکه فردوسی آن را به کیخسرو نسبت کرده است: تاکی زکاس ذویزن گاهی عسل گاهی لبن می کش بسان تهمتن اندر عجم از جام جم . سنائی. ////////////////////////////////////////////////////////////////// خیالِ آب خِضرْ بَست و جامِ اسکندَر به جُرعِه نوشی سُلطان ابوالفوارس شد /////////////////// حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.