اجازه ویرایش برای همه اعضا

مسیح نفس

نویسه گردانی: MSYḤ NFS
مسیح نفس. {مَ نَ فَ). (ص مرکب). آنکه نفس مسیحائی دارد. عیسی دم. دارای دمی چون دم عیسی. مسیح دم. مسیحادم. عیسی نفس. مسیحانفس. جان بخش. //////////////// هوا مسیح نَفَس گَشت و باد نافِه گُشای دِرَخت سَبز شُد و مُرغ دَر خروش آمد ***************** حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.