اجازه ویرایش برای همه اعضا

سر انداختن

نویسه گردانی: SR ʼNDʼḴTN
سر انداختن. {سَ اَ تَ}. (مص. مرکب) حرکت سر به خرام در رقص. سر در شور رقص و سماع مستانه جنباندن. نیز سر به پای کسی انداختن کنایه از جان‌فشانی. ////////////////////////////////////////////////////////////////////// چو دَر دَست اَست رودی خوش بِزَن مُطرِب سرودی خوش که دست اَفشان غَزَل خوانیم و پاکوبان سَر اندازیم. ////////////////////////////////////////////////////////////////// حافظ. ///////////////////////////////////////////////////////////////////به صورت سر اندازی هم آمده: سراندازی. [ س َ اَ ] (حامص مرکب). مستی به خرام و تبختر کردن . (آنندراج ) : قلم صنع کند رقص سراندازیها دست قدرت اگر این صورت زیبا بکشد. کمال خجندی (از آنندراج).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
خیمه بر سر انداختن . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ب َ س َ اَ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از مضطرب گردانیدن است ۞ . (آنندراج ) : قهقه ٔ شیشه طبل کوچ زندهو...
سر پیش انداختن . [ س َ اَ ت َ ] (مص مرکب ) سر فروافکندن . سر بزیر انداختن : نخواهی که باشی چو دف روی ریش چو چنگ ای برادر سر انداز پیش .سعدی .
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.