اجازه ویرایش برای همه اعضا

مسکن اولیه ایل کلهر

نویسه گردانی: MSKN ʼWLYH ʼYL KLHR
راولینسون معتقد است : مسکن ایل کلهر همان شهر آشوری "کالح" است که تا امروز این واژه را حفظ کرده و در سیر تطور خود به صورت "کلهر" در آمده است. باز می توان به موردی دیگر نیز اشاره داشت وآن اینکه ـ حلوان ـ حلح ـ می تواند نام تغییریافته نام "ئه لـوه ن" ـ الوان ـ "هه لوه ن" نیز باشد، نام رودخانه ای است که از کوههای دالاهو و ریجاب سرچشمه می گیرد . "هه لوه ن" در زبان کردی و گویش کلهری به معنی خروشان مواج و سخت است. پس نام حلوان از" ئه لـوه ن" یـا "هـه لـوه ن" بوده و راولینسن نیز اشتباه از آن "حلح" را استخراج کـرده اسـت.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.