اجازه ویرایش برای همه اعضا

جنیبه کش

نویسه گردانی: JNYBH KŠ
جنیبه کش. جنیبه بر. آنکه اسب یدک کشد : فلک جنیبه کش اوست بلکه از سر قدر جنیبه وار فلک در لگام او زیبد. خاقانی . فلک جنیبه کش شاه نصرةالدین است بیا ببین ملکش دست در رکاب زده . حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.