اجازه ویرایش برای همه اعضا

گوش گذاری

نویسه گردانی: GWŠ GḎʼRY
گوش گذاری. {گُ.ذا.}. (حامص مرکب). به گوش رسانیدن. آهسته و موجز و مختصر دَرِ گوش نجوا کردن. به راز گفتن. آهسته گفتن. تَنگِ گوش گفتن . زیر گوشی گفتن. یواشکی گفتن. بیخ گوش کسی زمزمه کردن درگوش کسی خواندن و تلقین کردن //////////////////////////////////////////////////////////////////////// کَس نَیارَد بَر او دَم زند از قِصّه ما مَگَرَش بادِ صَبا گوش گذاری بِکُنَد ////////////////////////////////////////////// حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.