اجازه ویرایش برای همه اعضا

طبل زیر گلیم

نویسه گردانی: ṬBL ZYR GLYM
طبل زیر گلیم. مثالِی در اشاره به کتمان راز مکشوف/مشهود. -طبل زیر گلیم کوفتن یا زدن؛ کنایه از پنهان داشتن امری است که آن ظاهر و هویدا بود و شهرت یافته باشد. (برهان) : نبینی که از ما غمی شد ز بیم همی طبل کوبد به زیر گلیم . فردوسی. /////////////////////////////////////////// دِلَم گِرِفت زِ سالوس و طَبلِ زیرِ گلیم به آن که بَر در مِیخانه بَرکِشَم عَلَمی ////////////////////////// حافظ
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.