اجازه ویرایش برای همه اعضا

مقابله

نویسه گردانی: MQABLH
مقابله /moqābele/ ۱. روبارو شدن. ۲. دو چیز را با هم برابر کردن؛ روبه‌رو کردن. ۳. (ادبی) در بدیع، نوعی تضاد که مابین اجزای دو جمله یا دو مصراع کلماتی ضد یکدیگر باشد، مانندِ این شعر: سیاه زنگی هرگز شود سفید به آب / سفید رومی هرگز شود سیاه به دود (سعدی۱: ۴۳۱). فرهنگ فارسی عمید. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ز زِ اَخَترَم نَظَری سَعد دَر رَه اَست که دوش میانِ ماه و رُخ یار من مقابله بود. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// حافظ مترادف و متضاد ۱. تطبیق، سنجش، مقایسه ۲. رویارویی، صف آرایی، مواجهه ۳. ضدیت، مخالفت ۴. روبه رو شدن ۵. مواجهه دادن ۶. مقایسه کردن، تطبیق دادن ۷. ایستادگی، پایداری ۸. تلافی، جبران ۹. برابری، تساوی برابر فارسی روبه رویی، رویاروی فعل بن گذشته: مقابله کرد بن حال: مقابله کن
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۶ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
مقابله . ۞ [ م ُ ب َ / ب ِ ل َ / ل ِ ] (از ع ، اِمص ) رویارویی و مواجهه . (ناظم الاطباء). مقابلة : ملک حسین را... با امیر مسعود مقابله روی نم...
جبر و مقابله . [ ج َ رُ م ُ ب َ / ب ِ ل َ / ل ِ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) علمی است از فنون حساب که دانسته میشود بآن بسیاری از مجهولات عددیه ...
این عبارت عربی است و پارسی جایگزین این است: پرتیکره pratikre (سنسکریت)
تنوین مقابله . [ ت َن ْ، ن ِ م ُ ب َ / ب ِ ل َ / ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) تنوینی است که به آخر جمعهای مؤنث سالم عربی درآید چنانکه در...
زاویه ٔ مقابله ٔ اندرونی . [ ی َ / ی ِ ی ِ م ُ ب ِ ل َ / ل ِ ی ِ اَ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آن زاویه داخلی است که در مقابل زاویه ٔ خارج از...
مقابلة. [ م ُ ب َ ل َ ] (ع مص ) روی فراروی کردن . (تاج المصادر بیهقی ). || روباروی شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). روباروی شدن و مواجه گرد...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.