اجازه ویرایش برای همه اعضا

جادوانه مست

نویسه گردانی: JADWʼNH MST
جادوانه مست. {دُ نِ مَ}. (ص. مرکب از صفت نسبی جادُوانه خود برساخته از جادو + َانه به معنی جادو مانند+ پسوند نسبت) جادویِ مخمور، اَفسونگَر ِمخمور. /////////////////////////////////////////////////////////////قیاس کَردَم و آن چَشمِ جادُوانه مَست هِزار ساحِر چون سامِریش دَر گله بود //////////////////////////////////////////////////////////// حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.