اجازه ویرایش برای همه اعضا

آب عنب

نویسه گردانی: ʼAB ʽNB
آب عنب. {بِ عِ نَ}. (ترکیب اضافه). عصاره انگور. کنایه از می انگوری. //////////////////////////////////////////////////////////هِمَّتِ عالی طَلَب جام مُرَصَّع گو مَباش رِند را آب عنب یاقوتِ رُمّانی بود. ////////////////////////////////////////////////////////// حافظ. //////////////////////////////////////////////////////////آب. عصاره و شیره که از بعض میوه ها و گیاهان گیرند، خواه به کوفتن چون آب گشنیز و کاسنی و قصیل/خوید/جو و گندم سبز و خواه به فشردن، چون آب غوره و آب انار و آب هندوانه : ویحک ای برقعی ای تلختر از آب فرژ تا کی این طبع بد تو که گرفتی سر پژ. ///////////////////////////////////////////////////// منجیک .
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.