اجازه ویرایش برای همه اعضا

کاخ ابداع

نویسه گردانی: KAḴ ʼBDʼʽ
کاخ ابداع. {خِ اِ}. (ترکیب اضافی ، اِ مرکب) کاخ/کوشک/قصرِ آفرینش/خلقت، کنایه از سپهر، آسمان. //////////////////////////////////////////////////////////// بامدادان که ز خَلوَتگَهِ کاخِ اِبداع شَمعِ خاوَر فِکَنَد بَر هَمه اَطراف شُعاع /////////////////////////////////////////////////////////// حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.