اجازه ویرایش برای همه اعضا

طربخانه جمشید فلک

نویسه گردانی: ṬRBḴANH JMŠYD FLK
طربخانه جمشید فلک. {طَ رَ جَ دِ فَ لَ}. (ترکیب اضافی). جایگاه عیش/شادی/طرب خورشید آسمان؛ کنایه از آسمان است که ستاره زهره در آن گرم نوازش ساز و رقص در خانه عیش و طرب جمشید شاه طرب جوی باشد. //////////////////////////////////////////////////////// دَر زوایایِ طَرَب خانه جَمشید فَلَک اَرغنون ساز کُنَد زُهره به آهَنگِ سَماع //////////////////////////////////////////////////////// حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.